Herroepingsvoorwaarden en formulier

HERROEPINGSRECHT
1. Bij een overeenkomst tot het leveren van producten kunt u de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een persoon namens u, de (gedeeltelijke) bestelling heeft ontvangen.
2. Bij een overeenkomst tot levering van diensten kunt u de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in na het sluiten van de overeenkomst.
3. Deze herroepingsrecht vervalt nadat op uw verzoek met de diensten is gestart.
4. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
5. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product wanneer u bovenstaande voorwaarden niet in acht neemt. Deze waardevermindering zal met u worden verrekend bij de financiële afwikkeling van de retourzending.

UITOEFENING HERROEPINGSRECHT EN KOSTEN DAARVAN
1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meld u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping aan info@happylifestyle4u.nl.
2. U dient de producten compleet en onbeschadigd en zoveel mogelijk in de originele verpakking aan te bieden.
3. Binnen 14 dagen na uw melding, zend u de producten terug of overhandigt u deze aan Happy Lifestyle 4U. Hierbij houdt u rekening met het aantal dagen dat een pakket onderweg kan zijn.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
5. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.

VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING
1. Na ontvangst van uw melding stuurt Happy Lifestyle 4U per email een ontvangstbevestiging.
2. Indien u zich gehouden heeft aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal Happy Lifestyle 4U binnen 14 dagen na uw melding het volledig betaalde bedrag van de geretourneerde goederen terugbetalen.

UITSLUITING VAN HERROEPINGSRECHT
Onderstaande producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
1. De uitvoering van diensten na het verstrijken van de bedenktijd;
2. Voor u ‘op maat’ gemaakte producten;
3. Afgeprijsde producten;
4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
5. Magazines met uitzondering van abonnementen hierop.

Modelformulier voor herroeping downloaden