Herroepingsvoorwaarden en formulier

HERROEPINGSRECHT
1. Bij een overeenkomst tot het leveren van producten kun je de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat jij, of een persoon namens jou, de (gedeeltelijke) bestelling heeft ontvangen.
2. Bij een overeenkomst tot levering van diensten kun je de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in na het sluiten van de overeenkomst.
3. Deze herroepingsrecht vervalt nadat op jouw verzoek met de diensten is gestart.
4. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
5. Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product wanneer je bovenstaande voorwaarden niet in acht neemt. Deze waardevermindering zal met jouw worden verrekend bij de financiële afwikkeling van de retourzending.

UITOEFENING HERROEPINGSRECHT EN KOSTEN DAARVAN
1. Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, meld je dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping aan info@happylifestyle4u.nl.
2. Je dient de producten compleet en onbeschadigd en zoveel mogelijk in de originele verpakking aan te bieden.
3. Binnen 14 dagen na jouw melding, zend je de producten terug of overhandig jij deze aan Happy Lifestyle 4U. Hierbij houd je rekening met het aantal dagen dat een pakket onderweg kan zijn.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.
5. De kosten voor de retourzending zijn voor jouw rekening.

VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING
1. Na ontvangst van je melding stuurt Happy Lifestyle 4U per e-mail een ontvangstbevestiging.
2. Indien je je hebt gehouden aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal Happy Lifestyle 4U binnen 14 dagen na jouw melding het volledig betaalde bedrag van de geretourneerde goederen terugbetalen.

UITSLUITING VAN HERROEPINGSRECHT
Onderstaande producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
1. De uitvoering van diensten na het verstrijken van de bedenktijd;
2. Voor jouw ‘op maat’ gemaakte producten;
3. Afgeprijsde producten;
4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Modelformulier voor herroeping downloaden